black coloured website saves energy

Reciklaža limenki i konzervi PDF Print E-mail

22.02.2011

Limenke se prave od aluminijuma, koji je otkriven pre 200 godina i nalazimo ga u obliku aluminijum oksida ili alumina. Aluminijske limenke se koriste kao ambalaža za većinu sokova kao i za pakovanje piva.
Konzerve se mogu praviti od čelika i koriste  se za pakovanje više od 1500 različitih vrsta hrane. Koriste se i kao ambalaža za boje, lakove, hranu za kućne ljubimce, itd. Sadrže najmanje 25% recikliranog materijala i u potpunosti se mogu ponovo reciklirati. Reciklirana limenka za piće vraća se na police prodavnica kao nova limenka za samo 60 dana. Reciklaža, kako aluminijumskih, tako i čeličnih limenki je višestruko korisna za zaštitnu životne sredine.

 

Aluminijum i čelik može da se reciklira u potpunosti, neograničeni broj puta, bez gubitka u kvalitetu, a sa uštedom od 95% energije u odnosu na dobijanje aluminijuma iz boksita. Za izradu jedne limenke iz sirovine potroši se toliko energije koliko bi se moglo potrošiti za recikliranje 20 limenki.

Limenke od soka i ostalih napitaka, konzerve od hrane i metalna ambalaža predstavljaju otpad koji se uspešno reciklira, a na taj način se smanjuje količina otpada na deponijama i pomažemo očuvanju prirodnih resursa i energije. Posle izdvajanja od ostalog otpada, ova vrsta otpada se presuje i sabija u posebnim mašinama, a potom posebnim metodama rada, topi i prerađuje.

U kom procentu zemlje sveta recikliraju limenke?

U Evropi najdalje u reciklaži su otišle skandinavske zemlje. Kod njih je procenat reciklaže aluminijumskih limenki veći od 80%. U Španiji, Nemačkoj, Poljskoj, Turskoj, taj procenat je između 50 i 60% , dok Britanija, Italija, Francuska i Grčka recikliraju do 50% limenki sa tržišta. Lidersku poziciju u svetu zauzima Brazil. U ovoj zemlji 97% limenki živi večnim životom zahvaljujući sakupljanju i reciklaži. Slede Japan, Kanada. Objašnjenje za uspeh Brazila u prikupljanju i reciklaži limenki jeste da je upravo nezaposlenost podstakla novu industrijsku granu od koje živi 160.000 ljudi. Srbija je tek na početku i sa skromnim, početnim procentima prikupljanja, bez odgovarajućih zakona, nema zvanične podatke.

Zasto je važno reciklirati limenke?

Recikliranjem 1 kg aluminijumskih limenki može da se sačuva 8 kg boksita (rude) 4 kg hemijskih produkata i 14 kW struje. Reciklaža limenki smanjuje potrošnju prirodnih resursa, a ujedno se smanjuje i količina otpada koji nastaje u domaćinstvu. U poređenju sa proizvodnjom od primarnog aluminijuma iz boksita, putem reciklaže moguće je da se uštedi 95% potrebne energije, da se smanji ispuštanje CO2 (gas efekta staklene bašte) za 95% i da se uštedi 97% vode. Reciklaža aluminijumskih limenki za piće, takođe, značajno smanjuje potrebu za osnovnom sirovinom, boksitom. Svaka tona reciklirane čelične ambalaže umanji količinu čvrstog otpada za 1,28 tona, i uštedi 40% vode i 85% energije koji su potrebni za proizvodnju nove čelične ambalaže. Reciklaža čeličnih limenki umanjuje i izduvne gasove za 86% i zagađenje voda za 7%.

Slika preuzeta sa Recan sajta

Ko otkupljuje limenke na veliko?

Recan doo otkupljuje otpadne limenke za piće na veliko u reciklažnom centru na Pančevačkom putu 85 u Beogradu. Minimalna količina za isporuku je 150 kg, a na telefonskom broju 0800 255 255, besplatno možete saznati informacije o reciklaži limenki.

Limenkama se nakon isporuke proverava kvalitet i klasifikuju na prvu klasu, drugu klasu i čelične limenke. Prva klasa limenki su aluminijumske limenke za piće koje nisu nagorele i ne sadrže primese drugih metala, nemetala niti bilo kog drugog materijala. Drugom klasom će se smatrati sve ostale aluminijumske limenke za piće. Otkup se vrši od pravnih i fizičkih lica. Cene otkupa limenki se formiraju na mesečnom nivou. U jednom kilogramu se nalazi oko 65 komada limenki.

Ko otkupljuje limenke na malo?

Otkup otpadnih limenki za piće na malo se vrši na teritoriji cele Srbije putem mreže Javnih komunalnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća. Otkupljuju se aluminijumske limenke za piće koje nisu nagorele i ne sadrže primese drugih metala, nemetala niti bilo kog drugog materijala.

U Beogradu otkup se vrši na većem broju zelenih pijaca. Otkupne stanice kao i reciklažna ostrva postavljena u Beogradu su objavljena na mapi u okviru internet stranice recan Fonda.

Za detaljnije informacije o otkupu limenki u Beogradu na malo, možete se obratiti na brojeve telefona Inos papir servisa 011 6541-880 i JKP Gradska čistoća - Pogon otpad 011/2758-090.

 

Ecoist on LinkedIn

Ecoist on Facebook
copyleft copyleft ecoist